top of page

Eficiență și rezultate - pentru că ne pasă de oameni și companii

Updated: Jul 3, 2023Rezultatele companiilor în urma acțiunilor de marketing ar trebui să fie vizibile, măsurabile, interpretabile și gata de îmbunătățit în orice moment. Rezultatele bune apar atunci când se aplică o strategie clară de marketing, iar bugetul irosit pe acțiuni care nu sunt rentabile este realocat într-un mod mai eficient.


Soluțiile oferite de Remote Marketing sunt clare, specifice și bine documentate.

Pornind de la nevoile și dorințele consumatorilor, profilați și segmentați în funcție de criterii demografice și psihografice, realizăm strategii complexe de marketing ce au ca scop atragerea atenției consumatorului, prezentarea beneficiilor funcționale și emoționale, și creșterea deciziei de cumpărare, pentru brandurile pe care le reprezentăm cu succes.


Obiectivele de marketing stabilite nu sunt întâmplătoare


Definirea corectă și specifică a obiectivelor joacă un rol esențial în profitabilitatea fiecărei companii, deoarece pentru atingerea fiecărui obiectiv sunt implicate următoarele resurse: experți pentru stabilirea strategiei, resurse financiare (buget de marketing) și timp.


Rezultatele obținute cu ajutorul echipei Remote Marketing sunt vizibile, transparente, măsurabile și mereu în concordanță cu obiectivele stabilite.


Servicii integrate, eficiente și profitabile oferite de Remote Marketing


I. Consultanță, training și coaching aferente serviciilor de marketing


1. Creștem capacitatea clienților de a defini clar obiectivele de marketing.

2. Creștem capacitatea clienților de a defini și înțelege strategic identitatea de brand și poziționarea pe piață.

3. Creștem nivelul clienților de înțelegere al publicului țintă și al comportamentului de cumpărare (identificarea nevoilor și dorințelor publicului țintă).

4. Contribuim la dozarea eficientă a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor setate.

5. Ajutăm clienții la cunoașterea și înțelegerea metricilor generați în urma acțiunilor de marketing.

6. Ajutăm clienții să evalueze corect acțiunile de marketing deja implementate.

7. Ajutăm clienții să identifice și să aloce corespunzător resursele necesare pentru a obține randamentul maxim.

8. Ajutăm clienții să scadă marja de eroare în realizarea scenariilor posibile în funcție de obiectivele setate și de resursele alocate.

9. Prezentăm strategii și metode mai eficiente și mai performante pentru a atinge obiectivele propuse.


II. Audit și ciclu de iterare


1. Audit

a. Website

b. Digital Marketing

c. SEO & Google Ads

d. Brand Identity

e. Marketing


2. Ciclu de iterare

a. Înțelegere - Ce se întâmplă? Ce funcționează bine? Ce nu funcționează bine?

b. Concept - Ce ar putea fi îmbunătățit? Care sunt opțiunile?

c. Presupunere - din experiența noastră luam în considerare doar acțiunile care ar putea avea cel mai mare impact.

d. Optmizare - decidem împreună schimbarea.

e. Analiză - Ce s-a întâmplat? Schimbarea a fost pozitiva? Daca nu, de ce?

III. Strategie completă de marketing


1. Definirea clară a obiectivelor urmărite cu scopul de a le atinge în cel mai eficient mod posibil (soluție de implementare, buget, timp, personal, utilitate, satisfacție).


2. Abordarea strategică a obiectivelor urmărite pentru a crea planuri de acțiune specifice, realizabile și eficiente.


3. Realizarea planurilor de marketing cu următoarea structură:

a. Identificarea problemelor și nevoilor în piață

b. Identificarea și evaluarea competiție

c. Elaborarea soluțiilor pe care compania le poate oferi în piață pentru satisfacerea nevoilor și/sau rezolvarea problemelor

d. Analiza SWOT (puncte forte, puncte slabe, oportunități, amenințări)

e. Definirea elementelor de identitate ale companiei

f. Poziționarea pe piață a identității de brand

g. Identificarea consumatorului, în funcție de criterii demografice și psihografice

h. Strategie de preț - poziționarea corecta a prețului, acesta fiind accesibil pentru grupul țintă, în timp ce păstrează o marjă satisfăcătoare pentru companie

i. Strategie de produs - definirea beneficiilor emoționale și funcționale ale formelor de valoare (produse, servicii, asigurări, etc) și evidențierea beneficiilor funcionale ce satisfac nevoile și dorințele grupului țintă

j. Strategie de comunicare - atragerea atenției, prezentarea beneficiilor emoționale și funcționale, creșterea deciziei de acțiune și achiziți

k. Strategie de promovare - alegerea potrivită a canalelor de comunicare prin care compania poate interacționa eficient cu grupul țintă și dozarea corespunzătoare a resurselor (buget de promovare, timp de implementare, costuri de implementare) pentru a atinge obiectivele setate


l. Scenarii posibile și cicluri de iterare - estimări cu marjă de eroare în funcție de metricii de referință actuali și metricii doriți. Estimările pot fi realizate în funcție de buget alocat, canalul de comunicare ales, intervalul de timp pentru atingerea rezultatului, metrici specifici rezultatului


Ex: Buget de 1000 euro pentru o lună, promovare pe Facebook, cu un obiectiv de 500k reach, 5% engagement rate, 10k link clicks și 200 de vânzări.


m. Plan de acțiune - în conformitate cu strategia de marketing, cu un timeline de acțiuni bine definit

n. Plan de social media - alegerea canalelor de social media corespunzătoare grupului țintă, timeline acțiuni realizate pe social media, estimarea și dozarea corespunzătoare a resurselor alocate (buget de promovare, costuri de implementare și realizare conținut text, foto, video, grafică).


IV. Identitate de brand


1. Realizăm elemente de identitate în funcție de nevoile clienților noștri:

a. Definim și evidențiem filozofia brandului, alături de clienții noștri

· Povestea brandului (Viziunea – de ce facem?, Misiunea – cum facem?, Strategia – ce facem?)

· Factori de diferențiere față de competiție

· Valori de brand

· Cultura brandului

· Asocieri emoționale și asocieri funcționale


b. Denumire companie/brand

c. Definire slogan/motto

d. Logo, fonturi, culori specifice și reguli de utilizare

e. Elemente grafice de diferențiere

f. Creație și design

g. Tne of voice & more


2. Definim identitatea de brand a companiilor noi înființate

3. Rebranding – în funcție de nevoile și dorințele clienților noștri


V. Project Management


1. Coordonăm toate părțile implicate în acțiunile de marketing pentru a ne asigura că procesele operaționale sunt în concordanță cu strategia definită pentru atingerea obiectivelor propuse.

2. Identificăm și rezolvăm imediat problemele apărute în perioada de implementare.

3. Raportăm rezultatele obținute și informăm transparent și onest clientul.
Indicatori de performanță evaluați KPI’s: ROI, ROAS, Customer Acquisition Cost, Sales Closing Ratio, Customer Lifetime Value (CLTV), Customer Retention Rate (CRR), Conversion Rate, Cost per lead (CPL), Cost per acquisition (CPA), Google PageRank, Monthly Recurring Revenue (MRR), Reach, Engagement Rate și alți metrici relevanți in funcție de proiect.


Resurse necesare înainte de începerea campaniilor:

1. Website foarte bine optimizat - UI/UX Design, funcționalitate și timp de încărcare redus, eliminare bug-uri

2. Strategie de preț - poziționarea corectă a prețului

3. Strategie de produs - definirea beneficiilor emoționale și funcționale ale formelor de valoare (produse, servicii, asigurări, etc.)

4. Strategie de comunicare pe website - atragerea atenției, prezentarea beneficiilor emoționale și funcționale, creșterea deciziei de acțiune și achiziție.

5. Content marketing – descrieri, imagini, creative și conținut video

6. Buget de promovare


1. Social Media

a. Realizăm conținut relevant în concordanță cu identitatea de brand și strategia de comunicare

b. Prezentăm beneficiile funcționale transparent și evidențiem beneficiile emoționale

c. Suntem activi și orientați către comunitate

d. Atragem atenția și generăm încredere în filozofia brandului pe care îl reprezentam

e. Creștem rata de interacțiune dintre brand și grupul țintă (engagement rate)

f. Realizăm comunități loiale în jurul brandurilor pe care le reprezentăm prin publicarea conținutului relevant pentru grupul țintă

g. Metrici cheie: numărul de urmăritori, reach, video views, engagement (like, share, comment), engagement rate, link clicks


2. Social Media Ads - Facebook Ads, Instagram Ads, Tik Tok Ads, LinkedIn Ads, Youtube Ads

a. Atragem atenția publicului tău țintă din social media prin campanii eficiente de vizibilitate și/sau conversie

b. Îi direcționăm către canalele tale specifice de vânzare – website, showroom, apel telefonic sau baza de date ce necesită a fi calificată

c. Metrici cheie: reach, link clicks, leads


3. Google Ads

a. Search (Pay per click)

Afișăm printre primele poziții site-ul tău pe Google persoanelor care caută produsele și serviciile tale. Afișările se realizează în funcție de cuvintele cheie alese, însă strategia și experiență noastră joaca cel mai important în licitație.

Realizăm asocieri eficiente dintre cuvintele cheie alese strategic și intenția de cumpărare a utilizatorului pentru produsele și serviciile companiei tale.

Fiecare click pe website-ul tău presupune un cost, iar în acest caz site-ul este cel mai important canal de vânzare. În situația în care site-ul tău este optimizat perfect din perspectiva UI/UX Design și a conținutului realizat strategic, rata de conversie va fi una favorabilă și va genera o marjă de profit satisfăcătoare.


b. Display

Remarketing – atragerea atenției prin afișarea bannerelor digitale pe alte site-uri cu spații de publicitate către utilizatorii care au vizitat site-ul tău sau anumite pagini din site-ul tău cu intenția de a crește dorința de acțiune și/sau achiziție.


c. YouTube Ads


4. SEO

Afișăm site-ul tău pe Google pe poziții superioare pentru cuvintele cheie relevante pentru produsele și serviciile companiei căutate de grupul țintă.

Deși tehnic și teoretic nu este complicat să ajungem pe prima poziție, trebuie să luam în calcul că și competitorii tăi direcți pe acele cuvinte cheie își doresc atingerea aceluiași obiectiv.

Strategia joacă un rol important și se referă la optimizările SEO (on-page și off page) bine documentate de Google, însă din păcate aici cantitatea vă face întotdeauna diferență. Cantitatea se refera la numărul de articole relevante realizate pe site-ul tău și pe alte site-uri de referință (link-building).


5. Waze Ads


VII. Direct Marketing – Newsletter & e-mail marketing


Constant generăm baze de date provenite din cereri de ofertă, conturi de client și comenzi noi. Cu cât reușim să profilăm și segmentăm mai bine aceste baze de date în funcție de criterii clar definite, cu atât reușim să realizăm o strategie de comunicare mai eficientă pentru acest canal de marketing direct.


Obiectivele noastre cu privire la newsletter sunt multiple:

a. Atragerea atenției persoanelor din baza de date cu privire la produsele și serviciile companiei

b. Creșterea traficului pe website

c. Creșterea ratei de conversie

d. Upsell & Cross-sell

e. Loializarea și creșterea satisfacției clientului


Resurse necesare înainte de începerea campaniilor:

a. Bază de date relevantă

b. Segmentarea și profilarea bazei de date

c. Conținut relevant în funcție de criteriile definite de selecție a bazei de date

d. Disponibilitatea ofertei și, dacă este cazul, a consilierilor de vânzări


VIII. Content Marketing


Realizăm, redactăm și publicăm conținut adecvat (text, foto, video, grafică) pentru grupul țintă în concordanță cu strategia de comunicare ce respectă următoarea structură: atragem atenția, prezentăm beneficiile emoționale și funcționale, creșterem decizia de acțiune și achiziție.


IX. Influencer Marketing

Alegem persoanele potrivite ce pot promova brandul tău în funcție de următoarele criterii:

1. Comunitatea influencerului

2. Reputația influencerlui

3. Asocierile beneficiilor funcționale și emoționale

4. Metrici: reach, engagement, engagement rate

5. Rezultate urmărite: website traffic, leads, sales, scăderea costului de achiziție/client nou, poziționare pe piață, consolidarea unei asocieri de imagine pentru anumite beneficii emoționale și/sau funcționale


X. Web Design - UI/UX Design


Realizăm un design unic, apreciat și memorabil care simplifică procesul de informare și achiziție al utilizatorului pe site-ul tău, plecând de la o strategie bine definită:

1. User Interface Design (UI) – aspectul vizual - fonturi, culori, forme, imagini.

Realizăm un design cu un aspect atrăgător și relevant pentru utilizatorii din grupul țintă, în conformitate cu identitatea de brand a companiei tale.

2. User Experience Design (UX) – procesul prin care trece utilizatorul pe site-ul tău pentru a face o acțiune.

Realizăm un design ușor de utilizat de orice utilizator din grupul țintă și simplificăm procesul prin care un utilizator ajunge să facă o acțiune pe site-ul tău.


Combinăm perfect cele două criterii (UI/UX) și astfel se produce o experiență unică pentru utilizator, iar procesul de a atrage atenția, de a prezenta beneficiile și de a încuraja decizia de achiziție se realizează mult mai eficient.XI. Custom Website & Mobile App


Un website poate fi performant doar dacă este realizat în conformitate cu strategia de marketing foarte bine definită a fiecărei companii, website-ul fiind în majoritatea cazurilor canalul principal de marketing și vânzări.

În urma realizări design-ului web (UI/UX), construim de la zero o platformă web în funcție de nevoile și obiectivele companiei tale.

Motivul pentru care realizăm un website personalizat este diferit de la un client la altul, însă obiectivele se numără printre următoarele:


1. Website de prezentare

a. Generare de lead-uri precalificate

b. Digitalizarea proceselor simple

c. Prezentarea informațiilor într-un mod unic și atractiv, în conformitate cu identitatea de brand

d. Centralizarea și segmentarea produselor și serviciilor pe care compania le oferă

e. Atragerea atenției asupra produselor

f. Prezentarea beneficiilor

g. Creșterea deciziei de cumpărare

h. Cereri de ofertă, apeluri telefonice, vizite în locație

i. Creșterea bazei de date


2. Magazin Online - eCommerce


3. CMS - Administrarea informației din platformă în funcție de nevoi

a. Duplicare pagini

b. Realizare landing page

c. Schimbare text, imagine, butoane, culori

d. Adăugare informații și module noi

e. Modul optimizare SEO

f. Formulare pentru preluarea datelor conform criteriilor definite


4. CRM - Administrarea bazelor de date

a. Centralizarea bazei de date generate în urma aplicării utilizatorilor

b. Segmentarea bazei de date în funcție de criterii bine definite

c. Editarea bazei de date în funcție de acțiuni specifice associate


5. Automatizări

a. Automatizarea proceselor manuale consumatoare de timp

b. Generare facturi, contracte și procese verbale în funcție de criterii definite

c. Rezervări și programări online

d. Trimitere informații personalizate către utilizatori - newsletter, e-mail

e. Prezentare informații personalizate - chat Boots, AI

f. Reminder și notificări

g. Ofertare și traife dinamice în funcție de criterii definite

h. Acces și deschidere de la distanță în funcție de criteriile definite

i. Profilare în funcție de criteriile definite

j. Acțiuni și plăți recurenteXII. Software

1. Rent-a-car Software (include - Website & Mobile App)

a. Clase, Grupuri și Flote configurabile

b. Flote fantomă – replacement cars în funcție de indisponibilitatea unei mașini sau de overbooking

c. Locații configurabile

d. Surse multiple de închiriere

e. Locație fizică, aeroport, website, mobile app, brokers, afiliere

f. Tarife dinamice în funcție de dată și oră, vârstă, grad de ocupare, locație de primire și predare, sursa de închiriere, asigurări, garanții, șofer additional, echipamente opționale, nivelul de loialitate

g. Tipuri de asigurări, garanții și echipamente configurabile

h. Procesoare de plată cu posibilitatea de a reține garanția online

i. Generare contracte, procese verbale de predare-primire și facturi automate

j. Integrare cu POS/casa de marcat

k. Planner și task manager

l. Profilare bază de date

m. Rapoarte de performanță în funcție de criterii variate

n. Rapoarte de daună

o. Istoric mașini


2. Custom Property Management System (PMS)

3. Software Click Fraud - Google PPC

4. Sofware SEO

5. Custom Business Management Software


XIII. Evenimente

1. Evenimente online

2. Evenimente auto

3. Evenimente corporate

4. Târguri și expoziții


XIV. Sponsoring – realizare parteneriate între branduri


Realizăm parteneriate benefice între branduri ce împărtășesc aceleași beneficii funcționale și emoționale. Rezultatele urmărite sunt: leads, sales, scăderea costului de achiziție/client nou, poziționare pe piață, consolidarea unei asocieri de imagine pentru anumite beneficii emoționale și/sau funcționale.
Despre Remote Marketing


Ne pasă de oameni. Bucuria și succesul nostru sunt direct proporționale cu satisfacția clienților noștri.

Fiecare proiect începe din dorința de a oferi cele mai bune servicii și soluții pentru nevoile clienților noștri.

Suntem recunoscători pentru încrederea clienților noștri. Împreună am reușit să atingem maximul de performanță prin eficientizarea bugetelor alocate, indiferent de complexitatea proiectelor de marketing.


Dacă ai rezonat cu aceste informații, nu uita că suntem aici pentru tine, iar în cazul în care consideri că ai nevoie de serviciile noastre și îți dorești o potențială colaborare cu echipa Remote Marketing, ne poți ne poți contacta, vizita sau programa o întâlnire online.


Îți suntem recunoscători pentru interesul acordat și îți dorim o zi minunată!


bottom of page