top of page

Regulament Concurs ING & GoTech World1. Organizator

Concursul organizat de către GoTech World este conceput și administrat de către SC UNIVERSUM EXPO SRL.

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.


2. Locul de desfășurare a concursului

Concursul este organizat și se desfășoară în cadrul evenimentului GoTech World.

Pentru a participa la acest concurs, este necesar să va înregistrați și să participați la GoTech World, care va avea loc intre 10 si 11 Noiembrie 2021.

Înregistrarea se face pe www.online.gotech.world, prin achiziționarea unui bilet.


3. Perioada de desfășurare a concursului

Intervalul de desfășurare al prezentului concurs este 21.09.2021 – 20.10.2021.

Mecanismul pentru desemnarea câștigătorilor este:

 • tragerea la sorți, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul random.org dintre toți participanții eligibili înregistrați conform mecanismelor descrise în regulament.

Rezultatele extragerilor vor fi publicate pe pagina de Facebook în data de 16.11.2021


4. Înscrierea în concurs

Pentru a participa la concurs, în funcție de specificul acestuia, participanții trebuie:


 1. Să dețină un bilet de tip Standard, Standard+ sau Pro Pass.

 2. Să aibă un cont pe platforma MyConnector, care va fi generat odată cu achiziționarea unuia dintre biletele menționate anterior.

 3. Să fie înscriși la GoTech World și să participe la eveniment, în perioada 10-11 Noiembrie.

 4. Să acceseze regulamentul concursului și să urmeze instrucțiunile descrise pentru a participa;

 5. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerințele concursului. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina de pe paginile de social media intervențiile și utilizatorii care generează conversații neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.

 6. Prin înscrierea la concurs, participantul garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi ulterior cu acte.

 7. Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament.

 8. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte.

 9. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, organizatorul nu va considera respectiva participare validă.


5. Dreptul de participare

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie atât timp cât este domiciliată în România. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ale acestora.


6. Premii

1. Premiul acordat constă în 50 ‘Do your thing’ kits, care conțin următoarele:

 • Un notebook

 • Waterproof wireless speaker

 • Încărcător wireless

 • O cană termos

 • Un pix biodegradabil

2. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.


3. Dacă persoanele declarate câștigătoare nu confirmă primirea informațiilor despre câștig și nu trimit datele de verificare a identității lor, conform indicațiilor organizatorului în momentul afișării câștigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afișării rezultatului concursului, premiile câștigate de persoanele în cauză vor fi anulate.


7. Protecția datelor personale

Prin participarea la acest concurs, fiecare participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:

 1. Colectarea și prelucrarea de către organizator al informațiilor cerute de către platforma MyConnector la achiziționarea unui bilet de tip Standard, Standard+ sau Pro Pass, pe care candidații le folosesc pentru a valida înscrierea la eveniment, dar și in cadrul acestui concurs.

 2. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi: nume/ prenume, vârstă, ocupația, număr de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

 3. Stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate.

 4. Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

 5. Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.

 6. Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.


8. Litigii

 1. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

 2. Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

 3. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

 4. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

 5. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

 6. Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licențios sau indecent.

 7. Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

 8. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

 9. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din această acțiune


9. Mecanismul concursului

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.


Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe social media si pagina de blog. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.


Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu se vor acorda.


Pași de urmat pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate:

1. Înscrie-te la GoTech World, prin achiziționarea unui bilet de tip Standard, Standard+ sau Pro Pass pe www.online.gotech.world, pentru a intra în cursa pentru câștigarea 50 ‘Do your thing’ kits.

2. Participă la GoTech World în perioada 10-11 Noiembrie 2021.


10. Contact

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail contact@gotech.world.


Comments


bottom of page